Zamyšlení

Stierlitz se rád zamyslel...

Stierlitz šel noční ulicí, když náhled uviděl několik esesmanů.
"To jsou Bormannovi muži," pomyslel si a sáhl pod kabát pro pistoli. Nahmatal však pouze cosi měkkého a teplého.
"To je můj konec," pomyslel si Stierlitz. "A kde je ta pistole?"


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart    mysql+php: ©2005 Jelvis Preslij