Pleischner a ti druzí

Stierlitz věděl, že bez týmu už dnes pracují jen diletanti...

Pastor Schlag

Stierlitz mlčky pozoroval, jak pastor Schlag na lyžích překonává německo - švýcarskou hranici.
"Nebude to mít lehké," pomyslel si Stierlitz.
Psal se červenec roku 1944.


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart    mysql+php: ©2005 Jelvis Preslij