V týlu nepřítele

Stierlitz měl přátele i mezi nepřáteli...

Stierlitz obědval v důstojnické jídelně.
Vtom jeden opilý důstojník vykřikl: "Všechny Rusy bych pověsil na pouličních lampách!" a podíval se významně na Stierlitze.


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart    mysql+php: ©2005 Jelvis Preslij