V týlu nepřítele

Stierlitz měl přátele i mezi nepřáteli...

Vojín spatřil Stierlitze.
Zasalutoval a podal hlášení: "Herr Standartenführer, poslušně hlásím..."
"Pohov!" zavelel Stierlitz.
On sám neměl rád, když jej někdo rušil při konání malé potřeby.


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart    mysql+php: ©2005 Jelvis Preslij