Pleischner a ti druzí

Stierlitz věděl, že bez týmu už dnes pracují jen diletanti...

Profesor Pleischner

Profesof Pleischner rozkousnul ampuli s jedem a vyskočil z druhého patra.
Stierlitz se podíval na hodinky a pravil: "Tak, Jevstignějeve, ještě dvakrát si to zkusíme a jdem na to pivo!"


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart    mysql+php: ©2005 Jelvis Preslij