Pleischner a ti druzí

Stierlitz věděl, že bez týmu už dnes pracují jen diletanti...

Radistka Käthe

"Jak krásná jsou zastavení jara!" vykřiknul Stierlitz, když posedmnácté slézal z Käthe...


                                   

Na začátek stránky!
© 2002-2004 Trolleybus & Bahnhof     design: © 2004 SLiMart    mysql+php: ©2005 Jelvis Preslij